Rostlinná výroba

Celková výměra obhospodařovaných pozemků je 1210 ha z toho je 400 ha orná půda a 810 ha trvalé travnaté porosty (TTP). Na orné půdě pěstujeme převážně obiloviny (žito, pšenice, pohanka, oves), dále pak luskoviny (hrách, peluška) a víceleté pícniny (jetel luční a jetelotravní tměsi). Všechny zmiňované plodiny jsou pěstovány v režimu ekologického zemědělství.

Živočišná výroba

V rámci živočišné výroby chováme jen masný skot plemene Charolais. Průměrná intenzita chovu je 0,4 VDJ na hektar zemědělské půdy. V základním stádu je cca 285 ks KBTPM. Ročně se na naší farmě odchová okolo 250 telat.